กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครูพี่เลี้ยงด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

โพสต์23 พ.ค. 2562 20:09โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครูพี่เลี้ยงด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ทั้งนี้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยในศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวันเรียนนอกโรงเรียน (สานฝันโครงการสมเด็จพระเทพฯ) ครูตามโครงการพระราชดำริ ให้มีความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments