กิจกรรมหน้าเสาธง 28 ธ.ค. 63

โพสต์28 ธ.ค. 2563 00:32โดยsneeporn wongnoi
วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมพบปะพูดคุย เพื่อแจ้งข้อราชการของแต่ละกลุ่มงานให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบ ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม
Comments