กิจกรรมหน้าเสาธง 11 มกราคม 2564

โพสต์14 ม.ค. 2564 01:51โดยsneeporn wongnoi
วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างทุกคน ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ รวมถึงการกล่าวปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรักสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย พร้อมพบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการของแต่ละกลุ่มงานให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบ โดยเน้นย่้ำมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในวันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 แนะนำบุคคลากรที่รับตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางสาวพัชรินทร์ วงศ์ษา และ 2. นางมาลีวรรณ พงษ์จันทร์ ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม


Comments