กิจกรรมหน้าเสาธง

โพสต์22 ก.ค. 2563 01:55โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมมอบนโยบายการบริหารการศึกษาและติดตามงาน เนื่องจากเช้านี้ฝนตกจึงเข้าแถวและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ณ ลานกิจกรรมชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม
Comments