กิจกรรมหน้าเสาธง

โพสต์26 พ.ค. 2563 00:06โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง. ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 นำคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้นเวลา 09.09 น. ประธานเปิดอาคารสวัสดิการ สพป.แม่ฮ่องสอน 2 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม
Comments