กิจกรรมหน้าเสาธง

โพสต์9 มี.ค. 2563 20:56โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 9  มีนาคม  2563  นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง. ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2  นำข้าราชการ  บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา  ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม
Comments