กิจกรรมหน้าเสาธง

โพสต์19 ก.พ. 2563 19:41โดยsneeporn wongnoi


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 นำข้าราชการ บุคลา กรทางการศึกษา และลูกจ้าง แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม 
Comments