กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวแม่สะเรียงร่วมใจ ไปออกเสียงประชามติ

โพสต์3 ส.ค. 2559 20:45โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2559 20:46 ]
ภาพบรรยากาศ บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ส่วนราชการและโรงเรียนในเขตอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวแม่สะเรียงร่วมใจ ไปออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. ภาพเพิ่มเติม