กิจกรรม 5 ส

โพสต์10 ก.พ. 2564 23:20โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางมาลัย
ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง จัดกิจกรรม 5 ส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ. สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด. ปราศจากสิ่งสกปรก. บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

Comments