กิจกรรม 5 ส

โพสต์14 ม.ค. 2564 02:06โดยsneeporn wongnoi   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 22:23 โดย ปิติพล ปราบเหตุ ]
 วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร  พงษ์ดี  รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง จัดกิจกรรม 5 ส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ. สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด. ปราศจากสิ่งสกปรก. บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2     ภาพเพิ่มเติม 

Comments