กิจกรรม 5 ส

โพสต์23 ธ.ค. 2563 03:56โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง  ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2  และนายจรูญ  แสนวิจิตร  รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะข้าราชการ  บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  จัดกิจกรรม 5 ส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ. สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด. ปราศจากสิ่งสกปรก. บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี. ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม
Comments