กิจกรรม 5 ส

โพสต์22 ก.ค. 2563 02:03โดยsneeporn wongnoi

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย เพื่อตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และการให้บริการที่ดีแก่หน่วยงาน เป็นกิจกรรมที่พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สถานที่ทำงานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีระเบียบวินัยมากขึ้น ภาพเพิ่มเติม
55Kanyaphat Pongdee, แซม คุณาพิชศน์ และคนอื่นๆ อีก 53 คน
ความคิดเห็น 3 รายการ
ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
แชร์

Comments