กิจกรรม 5 ส

โพสต์25 ก.พ. 2563 06:22โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง จัดกิจกรรม 5 ส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ. สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด. ปราศจากสิ่งสกปรก. บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2    ภาพเพิ่มเติม
Comments