โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนปีการศึกษา 2560

โพสต์13 มิ.ย. 2560 00:19โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนปีการศึกษา 2560 สำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการเร่งด่วน ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...
Comments