โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

โพสต์27 ส.ค. 2562 19:59โดยปิติพล ปราบเหตุ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน ประธานเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย โดยใช้สื่อ ict และสื่อทำมือปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน นายหาร ศิลาชาญ ประธานศูนย์เครือข่ายฯสบเมย กล่าวรายงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนจำกัด หน่วยบริการอำเภอแม่สะเรียง ภาพเพิ่มเติม 
Comments