โครงการอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักนิติธรรม

โพสต์26 ก.ค. 2561 02:02โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักนิติธรรม ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฏาคม 2561 ณอาคารม่านปัญญา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments