โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ การสร้างวินัยการเงิน

โพสต์9 ก.ย. 2559 01:36โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2559 01:37 ]
ในวันที่ 9 กันยายน 2559 นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ การสร้างวินัยการเงิน วันที่ 9-10 กันยายน 2559 ณ ค่ายลูกเสื้อเมืองยวมใต้ โรงเรียนบ้านไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ภาพเพิ่มเติม