โครงการทำอิฐบล็อกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

โพสต์31 มี.ค. 2563 20:55โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง. ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 นำข้าราชการ และลูกจ้าง กลุ่มอำนวยการ ทำอิฐบล็อกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ซึ่งได้สื่อให้เห็นถึงพลังความรัก ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง กลมเกลียว ความปรองดองกันของบุคลากรในหมู่คณะ ณ สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2   ภาพเพิ่มเติม
Comments