โครงการศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

โพสต์25 ก.ค. 2559 00:04โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2559 00:31 ]
นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.มส.2 นำคณะบุคลากรจาก สพป.มส.2 ไปศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในระหว่างวันที่ 20-24 กรกฏาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร สพป.ระยอง เขต 1ภาพเพิ่มเติม