โครงการสถานศึกษาสีขาว

โพสต์22 ก.ค. 2561 02:49โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการอบรมตามนโยบายสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2561ืณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม
Comments