โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน

โพสต์5 มี.ค. 2562 02:08โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอนสู่ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนผาผ่า โดย นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2 นำคณะศึกษานิเทศก์ บุคลา กรทางการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ ภาพเพิ่มเติม
Comments