โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนพักนอน

โพสต์7 ก.ค. 2561 10:53โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนพักนอน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพักนอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments