โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนวิถีพุทธ"

โพสต์8 มิ.ย. 2559 21:58โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2559 21:58 ]
นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนวิถีพุทธ" ณ ห้องประชุมบัวตอง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ภาพเพิ่มเติม