โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

โพสต์5 ส.ค. 2561 20:16โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศาลจังหวัดแม่สะเรียง และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments