โครงการแสดงกตเวทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประจำปี 2561

โพสต์14 ก.ย. 2561 02:12โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแสดงกตเวทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประจำปี 2561 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณูปการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่องและเชิดชูเกี่ยรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลัง รวมจำนวน 17 ราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม
Comments