โครงการโรงเรียนสุจริต

โพสต์3 ก.ย. 2561 02:52โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โครงการโรงเรียนสุจริต" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 30 % ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย 30% ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
และเพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตให้มีความยั่งยืน และได้เรียนเชิญวิทยากรจากภายนอก อาทิ นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง บรรยาย เรื่อง การป้องกันการทุจริตในสังคม ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่, อัยการจังหวัดแม่สะเรียง บรรยาย เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในสังคม พร้อมด้วยผู้นำด้านศาสนา บรรยายเรื่องคุณธรรมที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments