โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่

โพสต์21 ก.ย. 2559 02:31โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2559 02:31 ]
ในวันที่ 21 กันยายน 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมแทมมารีน แกรนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม