โครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ

โพสต์16 ก.ค. 2560 20:33โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 14 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ
ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ภาพเพิ่มเติม...
Comments