โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงปม.2564

โพสต์22 ก.พ. 2564 19:39โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบนโยบายและประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงาน 4 ด้าน ของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments