โครงการพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ฯ

โพสต์25 พ.ย. 2562 21:18โดยปิติพล ปราบเหตุ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดโครงการพัฒนา การเขียนเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาเครือข่ายฯแม่คะตวน กล่าวรายงานโดย นายนพดล เพียรงาน ผอ.โรงเรียนอนุบาลสบเมยคอนผึ้ง. ณ โรงเรียนอนุบาลสบเมยคอนผึ้ง ภาพเพิ่มเติม 
Comments