โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์20 ธ.ค. 2561 00:13โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนกระบวนการ การจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC และการบันทึกข้อมูลโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) " ณ ห้องประชุมวัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ภาพเพิ่มเติม
Comments