โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่

โพสต์17 ต.ค. 2561 02:55โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2561 02:57 ]

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเปิดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเยี่ยมเยียน และรับฟังปัญหาพร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคแก่พี่น้องประชาชนบ้านสบโขง และหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย ในการนี้นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และคณะครูให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา ภาพเพิ่มเติม
Comments