โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ โรงเรียนบ้านแม่อุมลองน้อย

โพสต์21 ส.ค. 2562 19:45โดยปิติพล ปราบเหตุ
เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 กรกฏาคม 2562 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้มอบหมายให้ กลุ่มศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายจันทร์ วังกัลยา ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 ได้มอบหมายให้ นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ณ โรงเรียนบ้านแม่อุมลองน้อย ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม 
Comments