คนไทยไม่ทิ้งกัน ณ ตำบลแม่สามแลบ

โพสต์29 เม.ย. 2564 20:26โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นางชมกฎ อินทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายณัฐวุฒิ วุฒิพุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซิวาเดอ ลงพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแล ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่ประสบภัย ซึ่งเป็นชาวบ้าน ได้พากันอพยพออกจากพื้นที่ บ้านแม่สามแลบ หลายร้อยกว่าชีวิต ทั้งเด็ก คนชรา และขณะนี้ได้พักอาศัย ณ โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  ภาพเพิ่มเติม

Comments