เข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์27 ส.ค. 2562 20:02โดยปิติพล ปราบเหตุ
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะผอ. กลุ่มทุกกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาครูผู้ช่วย และลูกจ้าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แสดงสัญ ลักษณ์เขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณ ธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 
Comments