เข้าพบที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริฯ

โพสต์1 ม.ค. 2562 00:27โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าพบ ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรมวังผู้ใหญ่ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ เพื่อยื่นเอกสารโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ภาพเพิ่มเติม
Comments