ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน

โพสต์29 ก.ค. 2561 09:07โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการเปิดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments