ค่ายพัฒนาสภานักเรียนไทย หัวใจเป็นหนึ่งเดียว

โพสต์7 ก.ค. 2561 11:06โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาสภานักเรียนไทย หัวใจเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (โปรแกรมแม่สะเรียง) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชนมีความเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความอยู่ดีมีสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 14 โรงเรียน 180 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง ภาพเพิ่มเติม
Comments