ค่ายนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"

โพสต์1 ก.ค. 2559 02:22โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 02:23 ]
ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส 2 เป็นประธานเปิด ค่ายนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียน ณ ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม