คัดค้านร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

โพสต์28 ต.ค. 2562 23:06โดยJirawat Kitsawang

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันแต่งกายชุดสีดำ เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ โดยมีสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย #ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา #ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ #แต่งชุดดำ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อแนว คิดในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ตั้งธงไว้แล้ว ของคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานหน้าเสาธง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม 
Comments