ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

โพสต์2 ต.ค. 2561 21:50โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐิจพอเพียงและการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างจนสามารถมีความพร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน จำนวน 43 แห่ง เข้าร่วมอบรม ภาพเพิ่มเติม
Comments