การเยี่ยมโรงเรียน ตชด.

โพสต์26 มิ.ย. 2561 23:40โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2,นายประจวบ วรรณวินิจ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่แลบ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยียมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว อำเภอแม่ลาน้อย ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนบ้านแม่แลบ เพื่อช่วยสนับสนุนและร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. ในการนี้ต้องขอขอบคุณ ดาบตำรวจ (หญิง) รำพึง 
ต่อปัญญา ครูใหญ่ และบุคลากรของโรงเรียนทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมเป็นอย่างดียิ่ง ภาพเพิ่มเติม
Comments