การออกตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุย กับนักเรียนทุน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

โพสต์22 ส.ค. 2559 00:02โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2559 00:02 ]
ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 และคณะ ออกตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุย กับนักเรียนทุน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ณ โรงเรียนสังวาลวิทยา และโรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม ภาพเพิ่มเติม