การอบรมอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง

โพสต์18 ก.ย. 2561 01:36โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
  
วันที่ 16 กันยายน 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง โดยใช้นวัตกรรม และกิจกรรม Active Learning ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments