การอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

โพสต์24 เม.ย. 2562 01:05โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

ระหว่างวันที่ 22 -23 เมษายน 2562 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประกอบด้วยทั้ง 3 อำเภอในเขตการให้บริการ จำนวน 150 คน เข้าร่วมรับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น ”เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ทั้งนี้ ทีมงานวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย และความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย พร้อมกับน้อมนำพระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทาง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ไปขยายผลในหน่วยงานของตนเอง ภาพเพิ่มเติม

Comments