การอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.และยุวบรรณารักษ์

โพสต์30 ก.ย. 2559 01:24โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2559 01:25 ]
ในวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานเปิด การอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.และยุวบรรณารักษ์ ในวันที่ 29 - 30 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ภาพเพิ่มเติม