การอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์22 ส.ค. 2561 20:33โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การทำงานเป็นทีม การสร้างเครือข่าย บทบาทการการช่วยเหลือผู้บริหาร ครูและนักเรียน รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติพื้นฐานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments