การอบรมปฎิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการสอนสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 2

โพสต์31 ก.ค. 2559 21:31โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2559 21:32 ]
ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธาน การอบรมปฎิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการสอนสะเต็มศึกษา ให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2559 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม