การอบรมคุณธรรม จริยธรรม

โพสต์9 ต.ค. 2561 02:01โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุมวัชรพลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ซึ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และได้ดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัด ส่งผลให้ได้รับประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย (มจร.) ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต และเพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร สามารถดำเนินงานตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างถูกต้อง ภาพเพิ่มเติม ภาพเพิ่มเติม
Comments