การอบรมโครงการ "เส้นทางสู่อาีพ"

โพสต์26 ก.ย. 2561 21:03โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ "เส้นทางสู่อาชีพ" โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งได้รับผิดชอบงานส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน ที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 37 โรงเรียน ได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาในด้านความพร้อมทางด้านอาชีพ และเป็นการเสริมสร้างการรู้จักอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนจำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ภาพเพิ่มเติม

Comments